FOREO ISSA i ISSA Hybrid silikonske električne zubne četkice | FOREO ISSA and ISSA Hybrid silicone electric toothbrushes

Kategorije: Foreo, Lifestyle, New In, PR

[HR] FOREO ISSA™

VIŠE OD ELEKTRIČNE ČETKICE ZA ZUBE, RJEŠENJE ZA NJEGU CIJELIH USTA

Sonic Pulse Tehnologija u kombinaciji s jedinstvenim dizajnom od medicinskog silikona, čisti i izbjeljuje zube kao niti jedna četkica za zube do sada. Glava ISSA električne četkice za zube u potpunosti je izrađena od silikona kako bi efikasno čistila zube, te da bi istovremeno bila nježna za desni. ISSA Hybrid koristi se za efikasniju borbu protiv plaka, no istovremeno je blaga za desni.

BJELJI ZUBI, ZDRAVIJA USTA I BLISTAV OSMIJEH

Privlačna, elegantna i ergonomski oblikovana, ISSA™ nadilazi sposobnosti uobičajenih soničnih električnih četkica za zube tako što brine za cijelu usnu šupljinu. ISSA™ električna četkica za zube ne samo da izbjeljuje zube i čini ih blistavim, već je zahvaljujući nježnim i higijenskim silikonskim vlaknima, savršen odabir za sve s osjetljivim zubima i desnima .

SILIKON + PULSIRAJUĆA SONIC TEHNOLOGIJA

ISSA™ pulsirajućom sonic tehnologijom razbija i uklanja plak, sprječava nastanak kamenca i karijesa, uklanja mrlje i čini zube blistavima. Silikonska vlakna nježno masiraju desni i sprječavaju podizanje zubnog mesa, te oštećenje cakline tijekom četkanja.

8 stupnjeva jačine za maksimalnu udobnost: intenzitet je moguće pojačati ili ublažiti pomoću + ili – tipke. Uređaj će zapamtiti Vaše željene postavke do sljedećeg korištenja. Ugrađeni senzor vremena: pulsacije će se nakratko prekinuti svakih 30 sekundi, kako bi naznačile da biste trebali prijeći na četkanje novog kvadranta usta. Uređaj će nakon 2 minute pauzirati pulsacije 3 puta zaredom, što označava kraj postupka čišćenja.

ISSA HYBRID GLAVA ČETKICE DVOSTRUKI MATERIJAL

Silikon + PBT Polimer oblikovani za posebno intenzivno čišćenje zuba, istodobno štiteći desni. Preporučuje se korisnicima kojima je potrebno jače čišćenje zubi zbog veće sklonosti stvaranju plaka, što može biti izazvano određenim navikama (pušenje, ispijanje kave) ili prirodnim predispozicijama. Unutarnja PBT polimer vlakna omogućuju snažnije četkanje zubi, pri čemu vanjska silikonska vlakna nježno prelaze preko desni masirajući ih i čisteći. Silikon i PBT polimer prirodno su trajni materijali a glava četkice traje do 6 mjeseci.

FOREO ISSA 1289 kn (dostupna klikom na ovaj link) | FOREO ISSA HYBRID 1289 kn (dostupna klikom na ovaj link)

MOJI DOJMOVI

Oralna higijena oduvijek mi je bila bitna, time više što su moji zubi a time i desni izuzetno osjetljivi. S obzirom na osjetljivost moje usne šupljine svakoga dana 2 do 3 puta obavezno četkam svoje zube 2 do 3 minute, uz četkanje zubi i desni povedem računa i o jeziku i naravno da redovito posjećujem stomatologa svakih 6 mjeseci, ili učestalije po potrebi. S obzirom na pravilnu oralnu higijenu ja nemam problema s karijesom niti sa zubnim kamencem ali imam problema s krvarenjem desni stoga mi je tu četkica s kojom čistim zube od velike važnosti.

Kada mi je FOREO ISSA četkica stigla iznenadila sam se koliko je ista zapravo lagana, jer izgledala je na prvi poled kao da bi mogla biti nešto teža u ruci, baš suprotno, lagana je poput svake prosječne četkice. Zadebljana drška ide joj u korist pri upotrebi a dimenzija same četkice savršeno sjeda i time adekvatno zahvaća dobar dio zubi i desni. Obje četkice, ISSA i ISSA HYBRID, izuzetno su temeljite pri čišćenju zubi, desni i jezika a da su pritom jako nježne. Moram priznati da sam se pomalo bojala da će mi možda iritirati moje osjetljive desni no baš suprotno, ove dvije četkice jako gode desnima i krvarenje u potpunosti izostaje. Stražnja strana za čišćenje jezika također je ugodna, nježna i temeljita i veliki je plus da je napravljena zasebno, odnosno da samom četkicom ne moram strugati po jeziku.

Baterija ove četkice traži samo 1 sat punjenja a onda je spremna za 365 korištenja, što je itekakva prednost naspram svih ostalih četkica na tržištu. Također, prednost je i ugrađen senzor koji pulsacijama daje znak kada je vrijeme za priječi na drugi dio kvadranta usta.

Zdrav i blistav izgled je nešto što želim za svoje zube i desni a FOREO ISSA mi to i pruža, stoga redovno koristim ISSA četkicu za jutarnju njegu dok mi je ISSA HYBRID idealan odabir za večernju njegu jer je nešto temeljitiji, no koji god nastavak da odaberete nećete biti razočarani.

FOREO ISSA zamjenska glava četkice 149 kn

FOREO ISSA HYBRID zamjenska glava četkice 149 kn

_________________________________________________________________________________________________________________________

[ENG] FOREO ISSA™

MORE THAN JUST AN ELECTRIC TOOTHBRUSH, YOUR COMPLETE ORAL CARE SOLUTION

FOREO ISSA is a combination of Sonic Pulse Technology and unique silicone design that helps clean and whiten your teeth like never before. The ISSA electric toothbrush has an all silicone brush that gently cleans your teeth and gums, while the ISSA Hybrid’s combination of silicone and PBT polymer brush is stronger on plaque and still gentle on your gums.

WHITER TEETH, A HEALTHIER MOUTH & A CONFIDENT SMILE

The eye-catching, sleek and ergonomic FOREO ISSA goes beyond the abilities of an ordinary sonic toothbrush by caring for your entire mouth. Not only does the ISSA whiten and brighten your teeth, but it’s also the perfect electric toothbrush for sensitive teeth and gums thanks to its gentle and hygienic silicone design.

SILICONE + SONIC PULSE TECHNOLOGY

The ISSA electric toothbrush directs Sonic Pulse Technology to break up and remove plaque, preventing tartar buildup and cavities, as well as stains to whiten and brighten teeth. Meanwhile, the silicone bristles comfortably massage the gums and inhibit over brushing, preventing gum recession and damage to tooth enamel.

8 intensities for maximum comfort: the power can be increased or decreased with the + or – buttons. Furthermore, the device will remember your preferences for the next time it is used. Integrated timer: pulsations will pause every 30 seconds to indicate when you should move the device to another quadrant of the mouth. The device will pause its pulsations 3 times in succession after 2 minutes to signify the end of the brushing routine.

ISSA HYBRID BRUSH HEAD DUAL MATERIAL

Silicone + PBT Polymer Engineered for more vigorous cleaning of the teeth while remaining gentle on gums. Recommended for users who seek stronger cleaning and have more plaque buildup due to their lifestyles or natural predispositions. Inner PBT polymer bristles deliver more vigorous brushing of teeth while outer silicone bristles cover the gums to gently clean and massage them. Silicone and PBT polymer are naturally durable materials, and the brush heads last for 6 months.

FOREO ISSA 190 $ | FOREO ISSA HYBRID 190 $

MY EXPERIENCE

Oral hygiene was always important to me, especially because my teeth and gums are extremely sensitive. Given the sensitivity of my teeth and gums, I brush them every day 2-3 times for 2-3 minutes, with brushing teeth and gums and take care of the tongue as well, and of course that I regularly visit the dentist every six months, or more frequently if necessary. Given my proper oral hygiene, I have no problem with caries or with dental plaque, but I have problems with bleeding gums, so I give the toothbrushes a great importance.

When FOREO ISSA toothbrush arrived I was surprised how much is lightweight, because at first, it looked as it could be slightly heavier in hand, on the contrary, it’s light as any ordinary toothbrush. Massive handle fits perfectly, and the head brush adequately affects a good part of the teeth and gums. Both head brushes, ISSA and ISSA HYBRID, are extremely thorough in cleaning the teeth, gums, and tongue while being very gentle. I must admit I was a bit afraid that it might irritate my sensitive gums, but on the contrary, these two brushes please the gums and bleeding completely absent. The back side of the brush head is for cleaning the tongue, it’s also gentle and thorough, and a great plus is that it’s made separately.

The battery of this brush requires an only 1-hour charge and then is ready for 365 use, so that is certainly advantageous against all another toothbrush on the market. Another advantage is the built-in sensor that pulsations gives a signal when it is time to move on to another part of the quadrant of the mouth.

The healthy and radiant look is something I want for my teeth and gums, and FOREO ISSA provides me that. Therefore I regularly use the ISSA brush for morning care, and ISSA HYBRID is an ideal choice for evening care because it is a little bit more thorough, but whatever  ISSA brush you choose you will not be disappointed.

SHOP @FOREO